1. Felhasználó

Az oldal felhasználójának minősül a weblap látogatója. A weboldal használatával az oldal felhasználója az alábbi feltételeket, tudnivalókat elfogadja. Az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a felhasználási feltételeket külön figyelmeztetés nélkül módosítsa. A felhasználási feltételek aktuális verziójáról történő meggyőződés az oldal felhasználójának kötelezettsége.

Az oldalon található információk kizárólag a publikáció időpontjában tekinthetők naprakésznek elképzelhető, hogy az oldalon található információk elavulnak. Amennyiben kérdése merül fel az információk helyességével kapcsolatban, kérem az elérhetőség menüpont alatti elérhetőségek valamelyikén vegye fel kapcsolatot a honlap üzemeltetőjével.

Tilos az oldal működését akadályozó, illetve azt megváltoztató bármely, az üzemeltetőn kívüli beavatkozás.

Amennyiben a felhasználási feltételekkel kapcsolatban bármilyen kérdése vagy észrevétele van, az elérhetőség menüpont alatti email címeken kérhet felvilágosítást a honlap üzemeltetőjétől.

2. Az oldalon található szellemi alkotásokkal kapcsolatos tudnivalók

A weboldal tartalma eltérő megjelölés hiányában az üzemeltető szellemi terméke. Az üzemeltető szellemi alkotásait felhasználni nem szabad. Minden, e korlátokat átlépő felhasználáshoz a szerző előzetes írásos hozzájárulása szükséges.

3. Felelősségkorlátozás

A weboldal tartalma semmilyen esetben nem minősül ajánlatnak, azt az üzemeltető csupán tájékoztató jelleggel helyezi el. Az oldalon található információk nem helyettesítik az ajánlatadást, ezért amennyiben ajánlatot szeretne kérni, konzultáljon szakemberrel. Mivel a weboldal információ nyújtására ingyenesen, tájékoztató jelleggel kerül sor, az itt található információk felhasználásából eredő kárért a felelősség az irányadó jogszabályok által megengedett legtágabb mértékben kizárt vagy ha ez nem lehetséges, akkor korlátozott.

Az oldal üzemeletetője minden tőle telhetőt megtesz az oldal megfelelő működésének biztosítása érdekében. Az esetleges hibákkal (adatbázis sérülés, illetéktelen használat, oldal elérhetetlenség stb.) kapcsolatban az üzemeltető semmiféle felelősséget nem vállal.

4. A Felhasználási feltételek hatálya

Jelen "Felhasználási feltételek" ezen weboldal használatának szabályait határozza meg.

5. Érintett felek

Szolgáltató és üzemeltető:

EURO Gáz Hungaria Kft.

Email cím: info@gazkazan-kazan-szerelo.hu
Cím: 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48.
Domain és Tárhely Szolgáltató: DoclerWeb Kft., 1101 Budapest, Expo tér 5-7.

Felhasználó: az oldal szolgáltatásait igénybe vevő személy, aki az oldalon kapcsolatfelvételt kezdeményez.

6. Az oldal célja, a szolgáltatás leírása

A weboldal az EURO Gáz Hungaria Kft. szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges kapcsolatfelvételi lehetőségekhez nyújt felületet.

A Szolgáltatás igénybe vételével összefüggő korlátozások, a felhasználó felelőssége.

A felhasználó az oldalt csak saját felelősségére használhatja. A szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználót az oldal használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a felhasználó az oldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el.